Researcher: Stem Cell Tourism

Since a requirement for this position is knowledge of both Swedish and English, the announcement is in Swedish only. 

Kulturvetenskaper i Lund anställer en forskare under våren 2013. Perioden omfattar sex månader på 30 procent. För tjänsten ses helst masterexamen eller doktorsexamen inom ett humanistiskt ämne med kunskaper om etnografiska metoder.

Tjänsten är knuten till det nystartade forskningsområdet “Kulturvetenskaplig kriminalitets- och rättsforskning” (KultKrim). I fokus står hur kulturanalys och humanistiska perspektiv kan vara redskap för att förstå och bemöta sociala och samhälleliga fenomen i lagens utmarker såväl som att belysa fenomen och problem inom rätt och lag. Det kan röra sig om legala gråzoner i den moderna medicinens kölvatten där kroppar blir forskningsmaterial och handelsvaror. Det kan även röra sig om motsättningar mellan lagstiftning och kulturella föreställningar om kropp och identitet, och om humanistiska och konstnärliga problematiseringar av rättens begrepp, praktiker och institutioner.

Den utlysta tjänsten ska undersöka ett specifikt område, stamcellsturism. Uppgiften består i att göra en kartläggning av stamcellsturism.

Sökande förväntas vara analytiskt kunnig och kunna bedriva självständigt arbete. Vidare krävs kunskap i etnografi och mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Innehavaren av tjänsten förväntas vara bosatt i närområdet.

För information kontakta Susanne Lundin, Institutionen för Kulturvetenskaper, avd etnologi, tel 046-2224179, e-post susanne.lundin@kultur.lu.se

Posted in Ongoing | Tagged , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *