Graduation 2013

IMG_7852_3000pxWe’re happy to present yet another group of Masters of Applied Cultural Analysis. Congratulations MACA11: Ludivine, Ian, Su-Won, Donna, Renata, Chris, Chi-Pei, Ivanche, Cecilia, Agne, Mary, Milda, Miriam, Kasia, Elin, Ashley, Stefan, Kristiina, George and Kaisu.

IMG_7896_3000px IMG_7881_3000pxThe ceremony took place in the assembly hall at the main university building on Monday June 10. It was held together with the department’s Swedish masters programme in ABM: archival sciences, library and information studies, and museology.

Afterwards we walked to the Department of Arts and Cultural Sciences for refreshments in the park together with friends and relatives.

Thanks to Cezara and Miriam from MACA12 for help with serving refreshments.

Posted in Ongoing | Tagged , , , , , | Leave a comment

Applications for 2013 open until 15 January

Apply now for the autumn semester 2013! Click here for the MACA application site, here for University Admissions Sweden, here for Lund University and here for the Department of Arts and Cultural Sciences. Don’t forget to include a Statement of purpose and a CV with your application. If you have questions, contact Programme Coordinator Charlotte Hagström or Academic Advisor Anna Burstedt.

Posted in Ongoing | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Researcher: Stem Cell Tourism

Since a requirement for this position is knowledge of both Swedish and English, the announcement is in Swedish only. 

Kulturvetenskaper i Lund anställer en forskare under våren 2013. Perioden omfattar sex månader på 30 procent. För tjänsten ses helst masterexamen eller doktorsexamen inom ett humanistiskt ämne med kunskaper om etnografiska metoder.

Tjänsten är knuten till det nystartade forskningsområdet “Kulturvetenskaplig kriminalitets- och rättsforskning” (KultKrim). I fokus står hur kulturanalys och humanistiska perspektiv kan vara redskap för att förstå och bemöta sociala och samhälleliga fenomen i lagens utmarker såväl som att belysa fenomen och problem inom rätt och lag. Det kan röra sig om legala gråzoner i den moderna medicinens kölvatten där kroppar blir forskningsmaterial och handelsvaror. Det kan även röra sig om motsättningar mellan lagstiftning och kulturella föreställningar om kropp och identitet, och om humanistiska och konstnärliga problematiseringar av rättens begrepp, praktiker och institutioner.

Den utlysta tjänsten ska undersöka ett specifikt område, stamcellsturism. Uppgiften består i att göra en kartläggning av stamcellsturism.

Sökande förväntas vara analytiskt kunnig och kunna bedriva självständigt arbete. Vidare krävs kunskap i etnografi och mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Innehavaren av tjänsten förväntas vara bosatt i närområdet.

För information kontakta Susanne Lundin, Institutionen för Kulturvetenskaper, avd etnologi, tel 046-2224179, e-post susanne.lundin@kultur.lu.se

Posted in Ongoing | Tagged , , , , | Leave a comment

Gender-Technology Relations. Exploring Stability and Change

Lecture by Dr. Hilde G. Corneliussen, associate professor in Digital Culture, University of Bergen, Norway.  In her lecture she will explore the question of stability and change in gender-technology relations in a historical perspective.  Among the examples you will meet cultural discourses warning women against being “sent back to the kitchen sink” unless they develop an interest for computers; recruitment initiatives inviting women to computer science because they are good at communicating with people; female computer experts presented as not-(masculine)-nerds; and computer competent women using femininity to surprise their environments.

  • Date: Tuesday November 27
  • Time: 15.15-16.45 followed by film ab discussion 17.00-18.00
  • Place: Room 201, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7

Read more at HEX.

Posted in Ongoing | Tagged , , , , | Leave a comment

Symposium

Symposium: the ‘Infinite realtionship of language to painting ‘or Word-and-Image Relations

May 15, Josephson Building room 316

9.15 Prof. Emr. Claus Clüver, Indiana University, dr h.c. in Lund: “If Words Could Paint and Dance and Make Music . . . Reflections on Iconotexts, Ekphrasis and Intermedial Transposition”

11.00 Dr. Valerie Robillard, University of Groningen: “Ekphrasis and its Extremes:
What to do with the ‘Black Sheep’ of the Family?”

14.15-17.00 Workshop

Information: Heidrun Führer,Intermedial Studies, Department of Arts and Cultural Sciences: heidrun.fuhrer@kultur.lu.se

Posted in Ongoing | Tagged , , | Leave a comment